Jaarrekening

Overzicht baten en lasten 2022

Overzicht baten en lasten
(art 17 BBV) / € 1.000

Begroting 2022

Werkelijk 2022

primitief

na wijzgiging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma *

58.046

-31.324

26.722

77.102

-42.638

34.464

69.853

-39.116

30.737

Urk mit eenkanger

16.819

-2.184

14.635

24.170

-8.039

16.130

23.529

-8.800

14.729

Urk leert

4.842

-1.626

3.217

5.772

-3.002

2.770

5.661

-3.046

2.615

Urk werkt

21.422

-21.364

58

26.442

-24.057

2.385

22.698

-19.478

3.220

Urk leeft

13.099

-5.496

7.603

16.778

-6.939

9.839

15.219

-6.885

8.333

Urk verbindt

1.865

-655

1.209

3.941

-601

3.340

2.747

-907

1.840

Algemene dekkingsmiddelen

14

-36.082

-36.068

43

-39.308

-39.265

-72

-39.965

-40.037

Treasury

-400

-153

-553

-370

-153

-523

-504

-148

-652

OZB woningen

206

-2.808

-2.602

262

-2.837

-2.575

242

-2.837

-2.595

OZB niet-woningen

0

-2.403

-2.403

0

-2.584

-2.584

0

-2.594

-2.594

Belastingen Overig

95

-120

-25

151

-132

19

190

-119

70

Algemene uitkering

113

-30.599

-30.486

0

-33.603

-33.603

0

-34.266

-34.266

Overhead

7.803

-317

7.486

8.767

-340

8.427

8.121

-318

7.803

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

159

159

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

66.022

-67.723

-1.701

85.913

-82.287

3.626

77.902

-79.399

-1.497

Mutaties reserves

2.680

-979

1.701

21.018

-24.644

-3.626

22.370

-26.780

-4.410

Urk mit eenkanger

0

-279

-279

3.586

-4.515

-929

3.731

-4.626

-895

Urk leert

0

-97

-97

1.218

-3.290

-2.072

1.218

-3.290

-2.072

Urk werkt

1.785

-149

1.636

296

-2.161

-1.865

767

-4.249

-3.481

Urk leeft

785

-303

482

1.378

-10.702

-9.324

1.277

-10.652

-9.374

Urk verbindt

110

-151

-41

14.539

-3.974

10.564

15.376

-3.964

11.412

Resultaat na bestemming

68.702

-68.702

0

106.931

-106.931

0

100.272

-106.179

-5.907

*) Bedragen zijn exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb, onvoorziene uitgaven en reserves.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21