Paragrafen

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden. De wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en bevordert het proactief openbaar maken van overheidsinformatie. 

Op Urk zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen en op openbaarheid screenen van al ons beleid en normstelling. Ook hebben wij de algemene informatie over de gemeente inclusief de openbare besluitvorming gecheckt en daar verbetervoorstellen voor aangedragen.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21