Programma's

Urk leert

Inhoud en doelstelling

Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei.
De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijk zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd.

Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen.

Wettelijke grondslag

  • Het uitvoeren van de leerplichtwet
  • Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)
  • Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang
  • Terugdringen laaggeletterdheid
  • Uitvoering vluchtelingenbeleid

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6)
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
  • De economie verder diversifiëren (opgave 2)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2022

3e kwrt

2022

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Behouden arbeidspotentieel

Maritieme Campus (Regio Deal NF)

2020-2023

Voorbereiding

50%

4

Voorbereiding

75%

2

Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden.
Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie, beeldkwaliteit en randvoorwaarden.

Het ROC is genoodzaakt om te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de campus op te zetten, de prijzen voor de beoogde realisatie van de nieuwbouw blijken momenteel fors hoger dan begroot.

Lokale Human Capital Agenda

2020-2021

Realisatie

75%

2

Ontwerp

75%

4

De Human Capital Agenda (menselijk kapitaal) Urk wordt opgenomen in de nieuwe uitvoeringsagenda van de nieuwe economische agenda gemeente Urk.

Op Urk is de basis op orde

Schoolgebouw Zeeheldenwijk

2021-2023

Definitie

25%

2

Definitie

50%

2

Een intentieovereenkomst is getekend.

Lasten

x € 1.000
Begroot € 5.772
Gerealiseerd € 5.661
Afwijking € 111
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21