Bijlagen

Inkomensoverdrachten

Subsidieregister

Op basis van het gemeentelijk subsidiebeleid wordt inzage gegeven van de verstrekte subsidies en bijdragen in enig jaar. Daarbij is het arbitrair wat nu onder een inkomensoverdracht verstaan moet worden. Geldt het alleen voor de subsidies, donaties en bijdragen of is het ook voor een (wettelijke/regionale) verplichting? In het register hebben we dit ruim geïnterpreteerd. Ook de bijdragen vanuit bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling zijn er in verwerkt.
Het subsidieregister is een overzicht van alle deze inkomensoverdrachten die de gemeente Urk in het voorafgaande jaar heeft verstrekt. Opgemerkt wordt dat ook reguliere bijdragen (zonder beschikking) en bijdragen op basis van een gemeenschappelijke regeling in onderstaande overzichten zijn opgenomen. Daarnaast geldt dat voor sommige activiteiten een uitkering ontvangen wordt (denk aan Onderwijsachterstanden).

De verstrekte subsidies in het Sociaal Domein worden jaarlijks voorlopig verstrekt. Na verloop van het jaar worden de subsidies (aan de hand van de benodigde gegevens) definitief vastgesteld. Zo wordt getoetst op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de subsidie. Opgemerkt wordt dat de subsidie 2022 nog grotendeels definitief vastgesteld moeten worden. De termijnen hiervoor worden benoemd in de subsidieverordening.

Onderdeel

Totaalbedrag

Dienstverlening

48.603

Kunst en Cultuur

73.440

Economie en Toerisme

209.000

Sport en bewegen

231.902

Milieu en leefomgeving

390.135

Welzijn

536.814

Jeugd preventie

657.407

Veiligheid

897.780

Onderwijsachterstanden

1.012.597

Gezondheidszorg

1.246.237

WMO

1.679.694

Participatie

1.836.064

Eindtotaal

8.819.673

Organisatie > € 50.000

Organisatie

Totaalbedrag

Stichting Aandacht+

72.000

Schoolver.St.tot Instandhouding

72.340

Stichting Urk Promotie

80.000

Stichting Waypoint

90.636

Centrum Oud Urk

99.000

Schoolvereniging Rehoboth

157.674

Stichting Hulp en Steun

160.000

Omgevingsdienst Flevoland

370.535

Stichting Peuterspeelzaal Urk

483.581

Flevomeer Bibliotheek

538.846

GGD Flevoland

607.370

Veiligheidsregio

897.780

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

1.326.621

Caritas Urk

1.430.645

Concern voor Werk

1.786.332

Eindtotaal

8.173.360

Onderdeel

Totaalbedrag

Onderdeel

Totaalbedrag

Dienstverlening

48.603

Veiligheid

897.780

Dierenopvang

1.440

Veiligheidsregio

897.780

Het Flevolands Archief

47.163

Onderwijsachterstanden

1.012.597

Kunst en Cultuur

95.885

Kunst in Opdracht

150

Musicalschool Urk

250

Vereniging Kom bij de Boer

500

Muziekvereniging Melodica

485

Lobke's 5 Seizoenen

619

Immanuelkoor

500

Van Veen Onderwijs & Jeugdzorg

750

Mannenkoor Siloam

500

Thuizz kinderopvang

1.158

Stichting Urker Uitgaven

1.000

Basisschool Petrus Dath.school

1.200

Showband Urk

1.418

Basisschool E.du Marchie

7.260

Gemeente Zwolle

1.598

Berechja College

14.312

Stichting Bevordering Urker lied

2.000

Basisschool de Regenboog

15.750

Flevomeer Bibliotheek

2.100

Grol weerbaarheidstraining

30.883

SCAB

3.000

Stichting Aandacht+

64.500

Kapitein Cultuurcoach

4.000

Flevomeer Bibliotheek

67.242

Stichting SCARF

4.500

Schoolver.St.tot Instandhouding

72.340

Stichting Urker Botter

5.893

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

114.678

Urk FM

8.513

Schoolvereniging Rehoboth

157.674

Muziekvereniging Valerius

10.418

Stichting Peuterspeelzaal Urk

463.581

Cultuurbedrijf NOP

11.750

Gezondheidszorg

1.246.237

Muziekschool Urk

17.960

CGK Ichthus Urk

1.000

Stichting De Meenthe

20.000

Centrum voor Geneeskunde

1.000

Economie en Toerisme

209.000

HHK Mormia Kerk

1.000

Stichting Flevopenning

1.500

Huisartsen Urk

30.000

Stichting Visserijdagen Urk

2.500

GGD Flevoland

501.988

Provincie Flevoland

5.000

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

711.249

Ver. Van Visgroothandel

10.000

WMO

1.669.646

European Bureau for Cons.Dev.

11.000

St Alzheimer

1.500

Stichting Urk Promotie

80.000

Stichting Slachtofferhulp

4.457

Centrum Oud Urk

99.000

s Heerenloo

24.516

Sport en bewegen

231.902

Leger des Heils

25.000

Sportservice Flevoland

1.250

Tactus Verslavingszorg

25.000

Zwembad 't Bun

42.775

Corona steunmaatregelen

26.548

Caritas Urk

187.877

GGD Flevoland

61.907

Milieu en leefomgeving

390.135

Stichting Waypoint

90.636

Provincie Flevoland

19.600

Stichting Hulp en Steun

160.000

Omgevingsdienst Flevoland

370.535

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

450.486

Welzijn

524.417

Caritas Urk

799.596

PCOB afd. Urk

485

Participatie

1.836.064

Terminale Thuiszorg Urk

485

UWV

875

Vogelvrienden Urk

1.250

Stichting Vluchtelingwerk

6.500

Stichting Balansruiters

4.767

Gemeente Lelystad

10.640

Bureau Gelijke Behandeling

10.048

Gemeente Almere

11.717

Stichting Kinderboerderij Urk

37.878

ROC Friese Poort

20.000

Flevomeer Bibliotheek

469.504

Concern voor Werk

1.786.332

Jeugd preventie

657.407

Eindtotaal

8.819.673

Triade Vitree

1.255

Stichting Jeugdwerk Urk

2.500

Stichting De Rots

5.800

Stichting Vluchtheuvel

7.335

AandachtPlus

7.500

Trimbos Instituur

8.000

IJslands Preventiemodel DURF

8.300

Verloskunde Madelief

13.982

Stichting Peuterspeelzaal Urk

20.000

GGD Flevoland

43.475

Progress Flevoland

45.880

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

50.208

Caritas Urk

443.172

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21