Financiële inleiding

Programmaresultaten

In het onderstaande overzicht wordt per programma, voor zowel de lasten als de baten, inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en het werkelijke saldo.

Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Ook worden bij de programma's de verschillen toegelicht > € 30.000 op productniveau.

Programma

Begroting

primitief

na wijziging

Realisatie

Saldo

Lasten

Urk mit eenkanger

16.818.790

24.169.756

23.528.973

-640.783

Urk leert

4.842.332

5.771.693

5.660.882

-110.811

Urk werkt

21.421.739

26.442.180

22.702.484

-3.739.696

Urk leeft

13.098.830

16.778.233

15.218.847

-1.559.386

Urk verbindt

9.840.421

12.750.912

10.790.898

-1.960.014

Totaal lasten

66.022.112

85.912.774

77.902.085

-8.010.689

Baten

Urk mit eenkanger

-4.265.023

-8.039.468

-8.800.027

-760.559

Urk leert

-1.667.604

-3.001.717

-3.046.288

-44.571

Urk werkt

-21.516.278

-24.209.623

-19.625.554

4.584.069

Urk leeft

-5.677.570

-6.939.474

-6.885.482

53.992

Urk verbindt

-34.596.580

-40.096.829

-41.041.324

-944.495

Totaal baten

-67.723.055

-82.287.111

-79.398.675

2.888.436

Saldo voor bestemming

-1.700.943

3.625.663

-1.496.590

-5.122.253

Mutaties binnen reserves

1.700.943

-3.625.663

-4.410.002

-784.339

Saldo na bestemming

0

0

-5.906.592

-5.906.592

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21